به وب سایت های ما خوش آمدید!

مراحل عقیم سازی ETO

تاخیر شروع چرخه برای فعال کردن سیستم در شرایط پایدار
بررسی دمای سلول عمومی
فاز خلاء اولیه
تست میزان نشت
اولین فلاش
فلاش دوم
DEC (تهویه مطبوع محیطی پویا)
تزریق گاز EtO
دوره زمانی ماندگاری استریلیزاسیون تحت EtO
سطح خلاء را پست کنید
ابتدا شستشو دهید
شستشوی دوم
پذیرش نهایی هوایی
تاخیر در تخلیه مجدد محفظه نهایی
xq_03

xq_06


زمان ارسال: ژانویه-09-2023